Archive for the ‘24-timersbiblioteket’ Category

Bengt Källgren fra Sverige gir oss noen tanker om bibliotekets fysiske rom i en web 2.0 verden.

Hva skal finnes i biblioteket i framtiden? 24-timersbiblioteket på nettet, hva skjer med bibliotekhuset når tilbud og tjenester flytter over i det elektroniske? Kuldaprosjektet i Sverige – en modell for Norge? Vi tror fortsatt på huset!

Hva skal huset inneholde?

  • Et stort tilbud av aktiviteter og medier.
  • Personlig service.
  • Arena for kultur og debatt
  • Plass til aktiviteter
  • Attraktivt og profesjonelt miljø
  • Høy grad av selvbetjening
  • Nye arbeidsoppgaver for alle
  • Utviklet rådgiving
  • Åpent når andre har fri
Reklamer