Archive for the ‘Bidragsytere’ Category

Thomas Brevik tok opp de utfordringene den enorme vektsten i lyd og videopublisering som nå skjer på nettet og hvordan bibliotekene kan bli kringkastere med svært enkle midler.

Reklamer

Bengt Källgren fra Sverige gir oss noen tanker om bibliotekets fysiske rom i en web 2.0 verden.

Hva skal finnes i biblioteket i framtiden? 24-timersbiblioteket på nettet, hva skjer med bibliotekhuset når tilbud og tjenester flytter over i det elektroniske? Kuldaprosjektet i Sverige – en modell for Norge? Vi tror fortsatt på huset!

Hva skal huset inneholde?

  • Et stort tilbud av aktiviteter og medier.
  • Personlig service.
  • Arena for kultur og debatt
  • Plass til aktiviteter
  • Attraktivt og profesjonelt miljø
  • Høy grad av selvbetjening
  • Nye arbeidsoppgaver for alle
  • Utviklet rådgiving
  • Åpent når andre har fri

Torkel Hasle er mannen bak biblioteksystemet Bibliofil og tenker høyt rundt bibliotek 2.0 og de utfordringene han som systemleverandør ser.

Tord Høivik, kjent i bibliobloggsfæren som Plinius har lagt ut hele foredraget sitt. Tradisjonelt har katalogen vært i sentrum.

Rolf Steinar Bergli, biblioteksjef i Lindesnes kommune, gir oss en god og lettfattelig innføring i Mashups, (PDF) noe som ikke er så enkelt som det høres ut.

Anders Ericson diskuterer journalistikk på nettet og hvordan biblioteket skal forholde seg til aktuelle saker i nærmiljøet. Anders driver bloggen Biblioteket tar saka (BTS) 

Jon Hoem er i godt gang med et spennende foredrag om opphavsrett og publisering på nett. «Det er ingent tekniske hindringer for publisering på nett, kun juridiske» er et sitat som skapte mumling i salen.

Tor Erik Gregersen er godt igang med sitt introduksjonsforedrag  (Powerpoint-fil) hvor han definerer web 2.0.