Archive for the ‘Bidragsytere’ Category

Thomas Brevik tok opp de utfordringene den enorme vektsten i lyd og videopublisering som nå skjer på nettet og hvordan bibliotekene kan bli kringkastere med svært enkle midler.

Bengt Källgren fra Sverige gir oss noen tanker om bibliotekets fysiske rom i en web 2.0 verden.

Hva skal finnes i biblioteket i framtiden? 24-timersbiblioteket på nettet, hva skjer med bibliotekhuset når tilbud og tjenester flytter over i det elektroniske? Kuldaprosjektet i Sverige – en modell for Norge? Vi tror fortsatt på huset!

Hva skal huset inneholde?

  • Et stort tilbud av aktiviteter og medier.
  • Personlig service.
  • Arena for kultur og debatt
  • Plass til aktiviteter
  • Attraktivt og profesjonelt miljø
  • Høy grad av selvbetjening
  • Nye arbeidsoppgaver for alle
  • Utviklet rådgiving
  • Åpent når andre har fri

Torkel Hasle er mannen bak biblioteksystemet Bibliofil og tenker høyt rundt bibliotek 2.0 og de utfordringene han som systemleverandør ser.

Tord Høivik, kjent i bibliobloggsfæren som Plinius har lagt ut hele foredraget sitt. Tradisjonelt har katalogen vært i sentrum.

Rolf Steinar Bergli, biblioteksjef i Lindesnes kommune, gir oss en god og lettfattelig innføring i Mashups, (PDF) noe som ikke er så enkelt som det høres ut.

Anders Ericson diskuterer journalistikk på nettet og hvordan biblioteket skal forholde seg til aktuelle saker i nærmiljøet. Anders driver bloggen Biblioteket tar saka (BTS) 

Jon Hoem er i godt gang med et spennende foredrag om opphavsrett og publisering på nett. «Det er ingent tekniske hindringer for publisering på nett, kun juridiske» er et sitat som skapte mumling i salen.

Tor Erik Gregersen er godt igang med sitt introduksjonsforedrag  (Powerpoint-fil) hvor han definerer web 2.0.