Archive for the ‘elektronisk litteratur’ Category

For to år siden, i november 2004 arrangerte vi den første Digital og Sosial konferansen. En viktig ting som skjedde på den konferansen var etableringen av Elektronisk Litteratur i Norden, ELINOR, som opprettet nettstedet ELINOR.NU. Der har mange flotte mennesker arbeidet hardt med å lage en katalog over elektronisk litteratur i de nordiske landene. Resultatet ble lansert med en ny nettkatalog i dag på en svært hyggelig seanse på Universitetet i Bergen. Der åpnet hovedinitiativtaker Jill Walker nettstedet og i tillegg fikk de fremmøtte glimt av den nylig utgitte CD-ROM med Electronic Literature Collection volume 1 kommentert av Scott Rettberg, en av redaktørene.

Reklamer