Archive for the ‘Foredrag’ Category

Sted: Bergen kongressenter ved hotellet Scandic Bergen City

Program

12. november
kl. 10.-10.15 Åpning ved Tor Arne Dahl
kl. 10.15-11 Unni Knutsen innleder om utfordringer/svakheter veddagens systemer og foreslår mulig tjenesteutvikling
11-11.15 Kaffe
11.15-12.15 Torkel Hasle og Ole Husby deler sine visjoner om datadeling
og framtidas biblioteksystemer med deltakerne
12.15-13.15 Lunsj
13.15-16.30 Workshop
16.30-18.00 Gruppene presenterer sine idéer med spørsmål og diskusjon
18.00 Middag
19.00 Tor Arne Dahl og Thomas Brevik debatterer bibliotekene og Second life

13. november
9.00-9.30 Tor Arne Dahl gir en introduksjon til z39.50, SRU/SRW og OAI/PMH
9.30-10.00 Magnus Enger forklarer prosedyren for å ta i bruk en innhøster
10.00-10.15 Kaffe
10.15-12.15 Workshopen fortsetter på tegneblokken/PCen
12.15-13.15 Lunsj
13.15-15.00 Gruppene presenterer og diskuterer forslagene

Reklamer

Thomas Brevik tok opp de utfordringene den enorme vektsten i lyd og videopublisering som nå skjer på nettet og hvordan bibliotekene kan bli kringkastere med svært enkle midler.

Bengt Källgren fra Sverige gir oss noen tanker om bibliotekets fysiske rom i en web 2.0 verden.

Hva skal finnes i biblioteket i framtiden? 24-timersbiblioteket på nettet, hva skjer med bibliotekhuset når tilbud og tjenester flytter over i det elektroniske? Kuldaprosjektet i Sverige – en modell for Norge? Vi tror fortsatt på huset!

Hva skal huset inneholde?

  • Et stort tilbud av aktiviteter og medier.
  • Personlig service.
  • Arena for kultur og debatt
  • Plass til aktiviteter
  • Attraktivt og profesjonelt miljø
  • Høy grad av selvbetjening
  • Nye arbeidsoppgaver for alle
  • Utviklet rådgiving
  • Åpent når andre har fri

Torkel Hasle er mannen bak biblioteksystemet Bibliofil og tenker høyt rundt bibliotek 2.0 og de utfordringene han som systemleverandør ser.

Tord Høivik, kjent i bibliobloggsfæren som Plinius har lagt ut hele foredraget sitt. Tradisjonelt har katalogen vært i sentrum.

Rolf Steinar Bergli, biblioteksjef i Lindesnes kommune, gir oss en god og lettfattelig innføring i Mashups, (PDF) noe som ikke er så enkelt som det høres ut.

Thomas Brevik snakker om digitale sosiale nettverk som MySpace, Underskog.no, Librarything og Flickr. Han kom også inn på tredimensjonale digitale sosiale nettsteder som World of Warcraft og Second Life.

Anders Ericson diskuterer journalistikk på nettet og hvordan biblioteket skal forholde seg til aktuelle saker i nærmiljøet. Anders driver bloggen Biblioteket tar saka (BTS) 

Jon Hoem er i godt gang med et spennende foredrag om opphavsrett og publisering på nett. «Det er ingent tekniske hindringer for publisering på nett, kun juridiske» er et sitat som skapte mumling i salen.

Tor Erik Gregersen er godt igang med sitt introduksjonsforedrag  (Powerpoint-fil) hvor han definerer web 2.0.